Ενότητα εργασίαςΤίτλοςΗμερομηνίαΑρχείο
ΕΕ.1: Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των γραμματικών φαινομένων του γλωσσικού μαθήματος με έμφαση στα γραμματικά λάθη Π1.1 – Κατάλογος γραμματικών φαινομένων και γλωσσικών λαθών Μάϊος 2019 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P1.1-Deliverable-v2.52-final
ΕΕ.2: Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση εκπαιδευτικών κειμένων στο πεδίο της Γεωλογίας-Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου   Π2.1 Περιγραφή συντακτικών σχημάτων για αναγνώριση όρων με το φορμαλισμό «Κανών»

Σεπτέμβριος 2019

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P2.1-Deliverable-v1.9.pdf
Π2.2 Αναφορά τεκμηρίωσης (βρείτε επιπλέον τους μονολεκτικούς όρους, τους πολυλεκτικούς όρους καθώς και τους όρους που προέκυψαν από στατιστική επεξεργασία) Οκτώβριος 2019

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P2.2-Deliverable-v1.4.pdf

ebooks_lemma_terms_with_wikipedia_info_v6.pdf

ebooks_multiwords_with_wikipedia_info_v6.pdf

cterms.zip

Π2.3 Ταξινομία όρων Γεωλογίας-Γεωγραφίας Νοέμβριος 2019

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P2.3-Deliverable-v1.42.pdf

ΕΕ.3: Επέκταση-χαρακτηρισμός του γλωσσικού υλικού των παιχνιδιών  Π3.1 – Αναφορά προόδου Ιανουάριος 2020 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P3.1-Deliverable-v1.6.pdf
Π3.2 – Αναφορά Τεκμηρίωσης Ιούνιος 2020 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P3.2-Deliverable-v1 21-final.pdf
Π3.3 - Χαρακτηρισμένο Γλωσσικό Υλικό (βρείτε μια σύντομη περιγραφή – αναφορά για το περιεχόμενο του παραδοτέου, και τον σύνδεσμο για τα αρχεία του Χαρακτηρισμένου Γλωσσικού Υλικού) Ιούνιος 2020

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P3 3-Deliverable-v1.3.1-final.pdf

Π3.3-DATA

ΕΕ.4: Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών Π4.1 – Αναφορά σχεδιασμού Αύγουστος 2020 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P4.1-Deliverable-v1.4.pdf
Π4.2 – Περιβάλλον δημιουργία παιχνιδιών Ιούνιος 2021

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P4.2-Deliverable-v2.1.pdf

Λογισμικό

ΕΕ.5: Μελέτη αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων Π5.1 – Πλάνο ενεργειών Διάχυσης Αύγουστος 2020 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P5.1-Deliverable-v0.4.pdf
Π5.2 – Τελική αναφορά ενεργειών Διάχυσης Οκτώβριος 2021 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P5.2-Deliverable-v0.5.pdf
Π5.3 – Σχέδιο εξέλιξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης Απρίλιος 2021 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-Π5.3-Deliverable-v1.3.pdf
Π5.4 – Ιστότοπος έργου Δεκέμβριος 2021 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P5.4-Deliverable-v1.3.pdf
ΕΕ.6: Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών Π6.1 – Περιβάλλον χρήσης παιχνιδιών Δεκέμβριος 2021

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P6.1-Deliverable-v1.4.pdf

Λογισμικό

Π6.2 – Τελική έκθεση προόδου Δεκέμβριος 2021 ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ-P6.2-Deliverable-v1.8.pdf