Ο παρών ιστότοπος αποτελεί σημείο ενημέρωσης για το έργο με τίτλο:

«Λεξιπαίγνιο: Ανάπτυξη προηγμένου, καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές με στόχο: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και το περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κ.α.).».

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), (ΕΣΠΑ 2014-2020) και υλοποιείται σε συνεργασία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) με την εταιρεία «Neurocom A.E.».

Ο ιστότοπος απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους: εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, επιμορφωτές, ερευνητές κ.α. προκειμένου να τους παράσχει:

  • Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και τις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων του έργου.
  • Υποστήριξη σε θέματα του έργου μέσω της "Φόρμας Επικοινωνίας".
  • Πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου (Παραδοτέα, Δημοσιεύσεις, Υποδομές, Λογισμικά) για τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών, των χρηστών των λογισμικών αλλά και του ευρύτερου κοινού.

 Διευκρινίζεται ότι:

  • Για την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό δεν απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης.
  • Ο ιστότοπος δεν περιλαμβάνει forum συζητήσεων και δεν παρέχει δυνατότητα δημοσίευσης οποιουδήποτε υλικού απευθείας από μέρους των χρηστών.
  • Λογισμικά, άρθρα, παραδοτέα και άλλο υλικό που διατίθεται ελεύθερα μέσω της ιστοσελίδας καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνο για εκπαιδευτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς (π.χ. εφαρμογή στο πλαίσιο μαθημάτων σε σχολικές τάξεις, στην περίπτωση των λογισμικών). Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του ιστότοπου, διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές . Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους συγγραφείς/συντελεστές του αντίστοιχου υλικού.

 Τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, στη διεύθυνση http://lexipaignio.cti.gr/epikoinonia.