Ο βασικός κορμός της ομάδας έργου του «Λεξιπαίγνιο» είναι (ανά ειδικότητα) οι:

Γλωσσολόγοι / Φιλόλογοι
Άννα Ιορδανίδου Υπεύθυνη ομάδας, Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών 
Θοδωρής Κόκκινος Φιλόλογος, MA, PhD
Παναγιώτης Γάκης Φιλόλογος, MA, PhD
Μόνικα Γαβριηλίδου Φιλόλογος, MA, Υπ. Διδάκτωρ
Μαρία Φουντάνα Φιλόλογος, MA

 

Πληροφορικοί
Αριστείδης Βαγγελάτος Ερευνητικός Υπεύθυνος Έργου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
Χρήστος Τσαλίδης Υπεύθυνος έργου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
Νίκος Αλεξόπουλος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Γιάννης Σταματόπουλος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc
Γιάννης Καφούσης Πληροφορικός