neurocomH Neurocom AE (www.neurocom.eu) – ιδρύθηκε το 2006 – είναι μια ΜΜΕ ανάπτυξης λογισμικού και παροχής λύσεων πληροφορικής για κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, με επίκεντρο την αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, με απαιτήσεις μεγάλου όγκου και χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης σε ακρίβεια, ασφάλεια και αξιοπιστία. Ο βασικός της στόχος είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, προσαρμογή και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η παροχή προχωρημένων υπηρεσιών ΙΤ με έμφαση στην διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. Προσφέρει καινοτόμες, ανταγωνιστικές λύσεις προστιθέμενης αξίας για τις ανάγκες δραστηριοτήτων όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο χρηματο-οικονομικός τομέας, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Επιδιώκει δυνατότητες υψηλής απόδοσης και κλιμάκωσης αξιοποιώντας τις υποδομές cloud, για να απαντήσουν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που επιβάλλουν οι ανάγκες για data-driven διαχείριση σε πολλές δραστηριότητες.

Οι μηχανικοί της Neurocom διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων και κρίσιμων συστημάτων και λύσεων, διαθέτοντας εξειδίκευση στη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων, συνδυαζόμενη με τεχνογνωσία σε κάθετους χώρους μεταξύ αυτών και στις γλωσσικές τεχνολογίες με τις εφαρμογές τους σε εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα στελέχη της Neurocom, έχοντας υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από λύσεις και συστήματα, έχουν συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη σύνθετων έργων πληροφορικής.
  • Συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση σύνθετων δεδομένων με κύρια χαρακτηριστικά τον πολύ μεγάλο όγκο (δεδομένα χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τηλεφωνικών κλήσεων, γεγονότα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπηρεσιών, κείμενα και δεδομένα από social media, δεδομένα τιμολόγησης, IoT δεδομένα, κλπ.) και την ποικιλία των πηγώ.
  • Ανάλυση τέτοιων δεδομένων, αφού η εταιρεία έχει υλοποιήσει μια σειρά από συστήματα εξαγωγής γνώσης (knowledge extraction), επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence) και data warehousing.

Η τεχνική ομάδα της Neurocom έχει αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα στην αγορά, για το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, τον επαγγελματισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πελατών, τη βαθιά γνώση στην αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών και το συνεργατικό πνεύμα εκπόνησης των έργων με στόχευση τις ανάγκες των πελατών και της αγοράς.

Η Neurocom έχει υλοποιήσει μια σειρά από κρίσιμες εφαρμογές. Τα πιο σημαντικά προϊόντα και λύσεις της Neurocom περιλαμβάνουν:

  • Λύσεις επεξεργασίας non-structured data και εξαγωγής γνώσης - Διαθέτει εξειδίκευση στην επεξεργασία μη δομημένων δεδομένων όπως κείμενα (Natural Language Processing), αξιοποιώντας την υψηλή εμπειρία ομάδας στελεχών, με μηχανικούς λογισμικού, ειδικούς στατιστικής και γλωσσολόγους. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα “Mnemosyne” για την ανάπτυξη εφαρμογών Natural Language Processing για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων στη διαχείριση δεδομένων φυσικής γλώσσας (κείμενα, σχόλια), στην εξαγωγή γνώσης, άποψης και συναισθημάτων από αυτά, τη σημασιολογική τους ανάλυση, τη στατιστική επεξεργασία και την ολοκλήρωση των λύσεων σε μεγαλύτερα συστήματα υποστήριξης λειτουργιών και στήριξης αποφάσεων.
  • TariffSuite – Σύστημα προσομοίωσης και ανάλυσης ταριφών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (tariff simulation and analysis system) - Απευθύνεται σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα στα τμήματα διαχείρισης προϊόντων, marketing και διαχείρισης πελατών (CRM). Επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης των διαφορετικών προσφερόμενων υπηρεσιών (φωνή, SMS, data, κλπ) από τους πελάτες και τον υπολογισμό της Neurocom – Τ1ΕΔΚ-05094 2 χρέωσης σε διαφορετικές ταρίφες και πακέτα χρέωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπολογιστεί ποιο θα ήταν το οικονομικότερο πακέτο για τον κάθε συγκεκριμένο πελάτη, ποιο το πλέον συμφέρον από την άποψη κόστους και κέρδους για την εταιρεία, κλπ. Το σύστημα μπορεί να αναλύσει τις υπάρχουσες ταρίφες και πακέτα της εταιρείας, πακέτα ανταγωνιστών αλλά και νέα πακέτα πριν αυτά προωθηθούν στην αγορά.
  • Σύστημα υπολογισμού και διαχείρισης στόχων και προμηθειών - Υποστηρίζει τη διαχείριση και τον υπολογισμό των στόχων και των προμηθειών των πωλητών και των μεταπωλητών ενός οργανισμού. Επιτρέπει τον ορισμό της εμπορικής πολιτικής του οργανισμού και τον καθορισμό των στόχων με ένα ευέλικτο, αλλά ταυτόχρονα εύκολα διαχειρίσιμο από τον τελικό χρήστη, σύστημα κανόνων. Μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το σύστημα, καθώς διακρίνεται για τη δυνατότητα του να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό πωλητών ή μεταπωλητών με σύνθετες εμπορικές πολιτικές και στοχοθεσία.

Υποδομές που θα διατεθούν στο έργο

H εταιρεία διαθέτει τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στο Ηράκλειο Κρήτης.;

Διατηρεί σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης έργων, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποδοτικότερη ανάπτυξη από τους μηχανικούς λογισμικού και τις ομάδες ανάπτυξης. Η Neurocom θα διαθέσει επίσης για τις ανάγκες του έργου το υπολογιστικό της περιβάλλον. Διαθέτει multi – core server (64 cores, 512 GBytes memory) ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να λειτουργήσει με αρκετά μεγάλους όγκους δεδομένων και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα στις φάσεις ανάπτυξης και επίδειξης.

Επίσης, η Neurocom θα χρησιμοποιήσει στο έργο την πλατφόρμα «Mnemosyne» η οποία έχει εξελιχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο για έργα ανάλυσης κειμένων και αυτόματης εξαγωγής πληροφορίας. Το Μnemosyne είναι το βασικό στοιχείο που θα διαθέσει στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, στο οποίο όμως θα ενσωματωθούν οι κατάλληλοι κανόνες για την αναγνώριση και την κατανόηση του λόγου.